Sus

Mai

“Argumente pentru pace” în luna mai

 

Luna mai este o lună a monumentelor triumfale create de metropolele antice ale strămoșilor, unele dedicate războiului și păcii. Astfel:
📝 În 12.05.113, în scopul glorificării victoriei împăratului asupra dacilor, se inaugurează la Roma, Columna lui Traian, operă a lui Apollodor din Damasc. Este posibil ca și realizarea podului de la Drobeta, de către Apolodor din Damasc să se fi desfășurat inclusiv în luna mai… Se știe că a fost construit între primăvara anului 103 și primăvara anului 105, deci cel puțin în anul 103 se lucra sau se începea munca la acest monumental pod. Peste secole, în 28.05.1977, a fost inaugurat Muzeul Tropaeum Traiani şi replica monumentului triumfal roman de la Adamclisi, restaurat de un grup de specialişti români.

📝 Tot în mai, în 12.05.330, se inaugura și noua capitală a Imperiului Bizantin, o altă metropolă a celor care au trăit în spațiul danubiano-pontic. Aceasta primește numele de, “Orașul lui Constantin”, Costantinopol. Din noul imperiu pentru câteva perioade de timp au făcut parte și teritorii de la nordul Dunării din România de astăzi.


În mai, românii au preferat să plătească prețul scump al păcii, care a însemnat uneori chiar și renunțarea la statalitate, concesii teritoriale, abandonări de compatrioți, în favoarea statelor mari. Dar atunci când s-au atins astfel de condiții uneori tot în mai s-a reușit întrunirea condițiilor pentru redobândirea libertăților pierdute, de dragul liniștii și datorită dreptului celui mai tare de a hotărî… Axiomatic pentru evul mediu este ca atunci când ești înfrânt e mai bine să cedezi din teritoriile statelor vasale… Astfel:

📝 În 7.05.1775 o consecință a unei convenţii turco-austriece este pentru Poartă cedarea nordului Moldovei, Bucovina, încorporată imperiului habsburgic.

📝 În 22.11.1806 începea războiul ruso-turc (1806-1812) desfășurat în întregime pe teritoriul Moldovei și Țării Românești. Conflictul se va încheia prin Pacea de la București, din 28.05.1812, în urma căreia Basarabia intra în componența Rusiei. Prin acest tratat, Poarta ceda și Rusiei un alt teritoriu care, în realitate, nu-i aparţinea. Basarabia şi Transilvania se vor bucura până în 1828 de autonomie locală în cadrul Imperiului Rus.

📝 În 17/30.05.1848 Dieta de la Cluj votează alipirea Transilvaniei (care era la acea dată era autonomă în cadrul Imperiului habsburgic) la Ungaria. În perioada 17.05 – 27.06.1848, au loc lucrările Dietei din Cluj, unde românii erau reprezentaţi de un singur deputat, deși erau majoritari în această parte a lumii. Se votează, fără a se ţine seama de cererea Adunării de la Blaj, “Uniunea Principatului Transilvaniei cu Ungaria”.

📝 Ziua de 7.05.1918 – Încheierea unei păci separate părea singura soluţie viabilă pentru supravieţuirea statului român. După acceptarea Tratatului de pace de la Bucureşti, în 7.05.1918 România a trebuit să facă concesii teritoriale, dar și militare, și economice, colosale chiar și pentru acele vremuri.

📝 În 23.05.1948 are loc cedarea Insulei Șerpilor. Se semnează pe Insula Şerpilor un proces-verbal de către Nikolai Pavlovici Sutov, prim-secretar de ambasadă, reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe al U.R.S.S. şi Eduard Mezincescu, reprezentantul Ministerului Afacerilor Externe al R.P. Române, prin care Insula, în suprafaţă de 17 ha, situată în Marea Neagră, a fost cedată Uniunii Sovietice.

Tot în luna mai alte evenimente comemorează alte fațete atât de cunoscute al păcii… Uneori pacea se încheie prin înfrângerea ambelor părți combatante…

📝 În 17.05.1395 s-a dat bătălia de pe râul Argeş, în apropiere de capitala ţării, și victoria este nedecisă. După o luptă grea, cu mari pierderi de ambele părţi, Mircea cel Bătrân este nevoit să se retragă în Transilvania, iar oastea decimată a lui Baiazid este silită să se replieze la sud de Dunăre. Totuși, chiar și în aceste condiţii, este înscăunat de către turci, Vlad I, (numit şi Uzurpatorul), care acceptă suzeranitatea otomană şi se obligă la plata tributului.

Nu este bine să supui și să umilești țările care preferă să-și cumpere cu tribut pacea. Evenimentele din mai 1595 confirmă tocmai acest lucru…

📝 În 14.05.1595 Marele vizir Ferhad Paşa, comandantul trupelor otomane, care urma să cucerească Muntenia şi Moldova, aboleşte statutul de autonomie de care se bucurau cele două principate şi le declară provincii: Vilayet ale Imperiului otoman. Moldova este încredinţată lui Cafer Paşa, iar Ţara Românească lui Satârci Mehmed Paşa. A fost singura dată când turcii au trecut Ţările române din zona dâr al-ahd (ţările tributare) în zona din islam.

📝 În 20.05.1595 după deschiderea ostilităților cu Înalta Poartă, Mihai Viteazul este nevoit să semneze un tratat încheiat de Sigismund Bathory cu delegaţia Stărilor. Prin acesta Stările subordonau Ţara Românească principelui Ardealului, devenit autoritate supremă, iar pe domn, boierilor.

📝 După doar cinci ani, în 27.05.1600 Mihai Viteazul devine “domn al Ţării Româneşti şi al Ardealului şi a toată Ţara Moldovei”, realizând prima unire politică a celor trei ţări române, sub conducerea unui român, dar și scoaterea din zona islam a celor trei țări.

Peste secole, o altă alianță era dedicată tot aceluiași scop, și tot în luna mai…

📝 În 19.05.1821 se încheia un acord între Tudor Vladimirescu şi Iordache Olimpiotul. Cei doi se angajează să se sprijine reciproc în cazul unui atac otoman.

📝 În 10.05.1838, sub presiunea Porţi Otomane, Obşteasca Adunare a Ţării Româneşti votează “articolul adițional” care prevedea obligativitatea acordului puterilor suzerane şi protectoare pentru orice lege.

A urmat o nouă îngrădire pentru autonomia celor două principate…
📝 În 1.05.1849 Convenția de la Balta Liman îngrădește autonomia internă a Principatelor. Adunările obștești sunt dizolvate și înlocuite cu adunări boierești.

Convențiile de pace pot schimba legile tinerelor state…

📝 În perioada 10.05.1858 – 7.08.1858 au avut loc lucrările Convenţiei de la Paris care a creat un cadru legislativ propice Unirii Principatelor. Convenţia de la Paris a fost lege fundamentală până în 1864 în cele două țări românești.

9 mai este o zi mare pentru noul stat România – În 09.05.1877 are loc Proclamarea Independenţei
În această zi are loc sesiunea extraordinară a Adunării Deputaţilor care proclamă independenţa de stat a României. Ministerul de Externe, Mihail Kogălniceanu, declară în faţa Adunării că “Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare! Suntem o naţiune liberă şi independentă”.

Dar tot 9 mai este o zi mare și pentru întreaga lume – Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite asupra Fascismului

📝 În 09.05.1945 avea loc Capitularea necondiţionată a Germaniei hitleriste. Reprezentanţii U.R.S.S., Marii Britanii, S.U.A. şi Franţei semnează la Berlin actul de capitulare necondiţionată a Germaniei naziste.

📝 Tot în 9 mai sărbătorim și Ziua Europei – a fost declarată pentru prima dată sărbătoare, în 1985, marcând primul pas în construcţia Europei unite. În 9.05.1950 Robert Schuman, ministrul de externe al Franţei, prezenta declaraţia sa, prin care a propus Germaniei şi altor state europene să pună “bazele concrete ale unei federaţii europene indispensabile pentru menţinerea păcii”.

Următoarea zi a lunii, 10 mai, este o zi mare pentru regalitatea din România…

📝 În 10.05.1866 Carol I devenea domnitor al României, prin depunerea, în faţa Adunării Constituante, Locotenenţei Domneşti şi Guvernului, a jurământului de credinţă. Este proclamat Domnitor al României sub numele de Carol I.

📝 Peste ani, în 10.05.1920, Ferdinand Întregitorul primea “Buzduganul” voievodal.

Tratativele din luna mai consfințeau din nou starea de lucruri din România… Astfel:

📝 În 7.05.1945 s-a luat hotărârea Consiliului Miniştrilor Afacerilor Externe al celor patru mari puteri, care prevedea păstrarea graniţei dintre România și Ungaria, cea existentă la 1 ianuarie 1938, consfințită și prin Tratatul de Pace de la Trianon din 4.06.1920 dintre Ungaria și Aliați.
O confirmare definitivă, argumentată și de Gheorghe Tătărescu, ministrul Afacerilor Străine, şeful delegaţiei României la Conferinţa de Pace de la Paris, în intervenţia sa din 2 septembrie, se face în 5 septembrie 1946. La acea dată Comisia politică şi teritorială pentru România a Conferinţei de pace de la Paris privind delimitarea frontierei dintre România şi Ungaria vota cu 10 voturi “pentru” și două “împotrivă” (Australia şi Uniunea Sud-Africană), pentru cofirmarea definitivă a hotărârii de la 7.05.1945.

📝 În perioada 11-14.05.1955 are loc, la Varşovia, semnarea Tratatului de prietenie, colaborare şi asistenţă mutuală pe o perioadă de 20 de ani a statelor socialiste europene. Se crea un Comandament unificat al forţelor armate al statelor semnatare şi a un Comitet Politic Consultativ. A fost ratificat de Marea Adunare Naţională a României, la 30 mai. Tratatul intră în vigoare la 5 iunie. Tratatul a fost în vigoare până în 1990.

📝 În 24.05.1958 are loc retragerea trupelor sovietice din România. În aceeaşi zi au fost reduse efectivele militare sovietice din Europa de Est cu 119.000 soldați.

Sursele articolului se pot vizualiza pe pagina Bibliografie

Vă invit să navigați și pe Calendare românești,
Corina Simeanu

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien